Spolek rodičů ZŠ Libčická 

 

Na naší škole působí spolek rodičů. Základním účelem spolku je:

- podpora spolupráce mezi školou a rodiči

- podpora školních i mimoškolních aktivit

- zajištění odměn či školních a výtvarných potřeb pro děti

Hlavní výbor spolku se schází 1x ročně, aby schválil rozpočet spolku, výroční zprávu a hospodaření s finančními prostředky spolku. Ředitelka školy rodiče rovněž seznámí s plánem práce na stávající školní rok.

Příspěvek rodičů činí 200,- Kč na školní rok. Z toho 100,- je příspěvek na sešity a drobné školní pomůcky, které si vybírá třídní učitel/ka. Dalších 100,-Kč je rozděleno jako příspěvek na školy v přírodě, výlety, LVVZ, knižní odměny, Den dětí a další podobné akce a tolik potřebný papír do kopírky.

Před každými třídními schůzkami se scházejí třídní trojky (tj. zástupci jednotlivých tříd) s vedením školy a případnými hosty. Rodiče jsou informováni nejen o výchovně vzdělávací činnosti školy, ale i dalších plánovaných akcích nad rámec výuky, které učitelé směřují k doplnění učiva. Řeší se případné připomínky a přání rodičů. Informace potom předávají ostatním rodičům na třídních schůzkách.

 

Číslo účtu :     2401366133 / 2010

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00