INFORMACE K VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA SŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

1. Přihlášky na I. kolo přijím.řízení se podávají na SŠ do 1. 3. 2022
/ vyplnění přihlášky si osobně donesou zákon.zástupci na SŠ nebo pošlou doporučeně poštou /, žák má možnost si podat 2 přihlášky.

2. Přihlášky na SŠ vytiskne na požádání / hlavně v 5. a 7.ročníku, v 9.roč. třídní uč. vytiskne automaticky / třídní učitel, vytiskne z Bakaláře – důležitý QR kód, nahoře překontroluje prospěch – známky + parafuje tř. uč. + hromadně donese k podpisu paní ředitelce + razítko školy /.

3. Přihlášky na II. a další kola přijím.řízení – stejný postup – viz. bod 1. + 2.
Žák si může podat libovolný počet přihlášek na SŠ, které vypisují další kola přijím. řízení.

4. Zápisové lístky v 9.roč. vydává výchov. poradce automaticky do 15.3.,v 5. a 7.ročníku si požádají žáci nebo zákon.zástupci předem výchov.poradce, zápis.lístky se podávají do 10 pracovních dnů na SŠ po obdržení informace, že žák je přijat na SŠ.

5. Odvolání na SŠ – si zákon.zástupci píší a podávají na SŠ individuálně - sami.

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Celkové informace naleznete ZDE.

Termíny přijímacích zkoušek.

Tiskopis Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole (růžový podtisk) lze oboustranně stáhnout na  ZDE  .

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Veletrh Schola Pragensis 25.11.2021 - 28.2.2021 on-line.  

 

Zajímavé a užitečné odkazy:

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ PODLE OBORŮ:

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs

INFORMACE O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ:

http://www.infoabsolvent.cz

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY K PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STŘEDNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz/https://prijimacky.cermat.cz/

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00