Dokumenty ke stažení

Odhláška ze školy
Rozpočet městské části Praha 8 pro rok 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021
Školní řád
Žádost o přestup žáka
Žádost o uvolnění
Uvolnění z TV
Přihláška ke stravování ve ŠJ  - vloženo 16.9.2021
Školní vzdělávací program
Výroční zpráva za školní rok 2014/2015
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016
Výroční zpráva za školní rok 2016/2017
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 - vloženo 9.11.2018
Výroční zpráva za školní rok 2018/2019 - vloženo 24.10.2019
Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 - vloženo 16.11.2020
Plán školního roku 2018/2019 - vloženo 30.9.2018
Plán školního roku 2018/2019 - vloženo, opraveno 28.1.2019 - z důvodu konání škol v přírodě upraven termín konání Čimického jara
Plán školního roku 2019/2020 - vloženo 29.8.2019
Plán školního roku 2020/2021 - vloženo 1.9.2020
Organizace školního roku 2018/2019 - vloženo 19.3.2018
Návrh rozpočtu ZŠ Libčická 2019-2020
Návrh rozpočtu MHMP 2019
Provozní řád školního hřiště
Přihláška - Náboženství
Vyhlášení voleb do školské rady. Zástupce rodičů.

 

Zákon č. 106/1999 Sb. a č. 23/2017 Sb.:

Zákon č. 106/1999 Sb. a č. 23/2017 Sb.
Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a šk. zařízení zřizovaných m. č. hl.m.Prahy na rok 2018
Návrh rozpočtu na rok 2018 - vloženo 9.3.2018
Návrh rozpočtu MHMP 2019 - vloženo: 19.10.2018
Návrh rozpočtu pro rok 2020 – UZ 33353 „Přímé výdaje RgŠ na činnost škol a školských zařízení zřízených krajem,
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí“.
- vloženo 19.11.2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 - vloženo 4.5.2020

 

Zápis do 1.třídy

Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022- vloženo 19.2.2020

Zápis do přípravné třídy

Přihláška k zápisu do Přípravné třídy pro školní rok 2021/2022  - vloženo 19.2.2020
Zápisový lístek do Přípravné třídy pro školní rok 2021/2022- vloženo 19.2.2020
Žádost o odklad povinné školní docházky pro školní rok 2021/2022 - vloženo 19.2.2020

 

Ostatní

Šablony - vloženo: 28.1.2019
Organizece školního roku 2019/2020 - vloženo 11.3.2019
Ceník pronájmů 2019/2020 - vloženo: 10.9.2019

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00