Výdej obědů do jídlonosiče první den nemoci dítěte – nepřítomnosti dítěte ve škole je možný v čase 11:30-13:45h.

 

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Stravování ve dnech 1.-3.9.2021 – pokud děti půjdou tyto dny na obědy, prosím Vás o jejich navolení.

Výdej obědů 1.9.2021 bude od 10:00 – 12:00 hod 

                     2.-3.9.   od 11:40 – 13.30 hod

Automatické navolení obědů bude od 6.9.2021 dle výše konta strávníků.


Vedoucí školní jídelny při ZŠ Libčická 10/658, Praha 8

Markéta Větrovcová

tel: 233 559 254/601 346 464

email: skolnijidelna@zslibcicka.cz

 

OBĚDY PRO DOSPĚLÉ STRÁVNÍKY

Od  12.11.2020 opět vaříme pro dospělé strávníky, odběr pouze do jídlonosiče. Cena oběda je 76,-Kč.

Vedoucí školní jídelny Markéta Větrovcová

ZMĚNY CEN OBĚDŮ OD 1.9.2020

I.kat     28,-Kč

II.kat    31,-Kč

III.kat   35,-Kč

Vedoucí školní jídelny při ZŠ Libčická 10/658, Praha 8

MARKÉTA VĚTROVCOVÁ

tel: 233 559 254/601 346 464

mail: skolnijidelna@zslibcicka.cz

 

Důležité upozornění

Z důvodu šíření infekčního onemocnění, je od dnešního dne 9.3.2020 do odvolání zrušena možnost vyzvednutí stravy první den nemoci dítěte.

Pokud zatelefonujete, strava Vám bude odhlášena. Můžete také napsat email do školní jídelny nejpozději do 7,30 hodin.

Kontakty: skolnijidelna@zslibcicka.cz , tel.: 601 346 464 / 233 559 254 

vloženo: 9.3.2020

 

Jídelna

Od nastávajícího školního roku 2018/2019 již nebude možná platba sporožirem z České spořitelny. Proto Vás žádám o změnu způsobu platby převodem na účet (trvalý příkaz) č.100870919/0300.Variabilní symboly zůstávají stejné jako byly u sporožira. První platbu prosím pošlete k 25.8.2018.

 

Děkuji za pochopení.
Markéta Větrovcová
Vedoucí ŠJ

vloženo: 14.6.2018

 

Jídelní lístek zde.

Objednání stravy zde.

Seznam alergenů zde.

Přihláška ke stravování ve ŠJ zde .

Doporučená pestrost pokrmů pro školní jídelny a spotřební koš zde.

 

Provozní řád školní jídelny:

V zařízení školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí a studentů v době jejich pobytu ve škole. V době prázdnin, ředitelského volna a dalších mimořádných akcí škola stravování nezajišťuje.

Škola poskytuje závodní stravování zaměstnancům v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

Zakoupením čipu se strávník přihlašuje ke stravování. Cena čipu je 120,-Kč, životnost čipu je 9 let (pokud ho strávník neztratí nebo nezničí, měl by vydržet celou dobu školní docházky).

Pokud strávník čip ztratí nebo násilně zničí, musí si koupit čip nový.

Jídelníček je sestavován na dobu jednoho týdne, je vyvěšen na hlavním vchodu do školy, na internetu a v jídelnách. Rodiče nebo zákonní zástupci jsou povinni odhlásit strávníka do 14:00 hod. předchozího dne na telefonním čísle 233 559 254, osobně nebo přes internet na adrese www.strava.cz.

První den nemoci (nepřítomnosti) si může rodič vyzvednout jeden oběd do přinesených nádob v době od 11:45– 14:00 hod. Včas neodhlášené obědy propadají a obědy budou naúčtovány za kalkulační cenu.

V prostorách školní jídelny dodržují žáci pravidla slušného chování a dbají pokynů pedagogického dozoru. Je zakázáno předbíhat ve frontě, obtěžovat spolužáka u objednávkového snímače, znehodnotit jídlo spolužáka, vynášet jídlo z jídelny, zejména mléčné výrobky apod.

Organizace školní jídelny: Osobní kontakt a problémy se stravováním je možno řešit denně v době od 9:00 do 14:00 hodin ve vyhrazeném prostoru před školní jídelnou. Obědy lze odhlásit přes internet, nebo od 8:00 do 14:00 hod. předchozího dne telefonicky na čísle 233 559 254.

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelny při ZŠ Libčická 10/658, Praha 8: 

Markéta Větrovcová 

skolnijidelna@zslibcicka.cz
telefon : 601 346 464, 233 559 254

 

Vedoucí školní jídelny: Markéta Větrovcová

Vedoucí kuchařka: Zuzana Antošová
Kuchařka: Adéla Šigutová
Kuchařka : Lucie Konrádová
Pomocná kuchařka: Zlata Koubová
Pomocná kuchařka: Hana Pelantová
Pomocná kuchařka: Nikola Petáková
Pomocná kuchařka: Hana Kaliánová
Pomocná kuchařka: Kateřina Zajacová

 

Výdej obědů:

11.45 - 14.00 hodin

Nabídka:

Polévka, dvě teplá jídla, zákusek nebo mléčný dezert, ovoce, čaj a různé ovocné nápoje. Cena oběda pro žáka 7 - 10 let je 27,- Kč
Cena oběda pro starší děti 11 - 14 je 29,- Kč
Cena oběda pro 15 leté a starší děti je 31,- Kč
Závodní stravování (dospělí) 31,- Kč
Cena oběda pro cizího strávníka je od 1.12.2016 z důvodu snížení sazby DPH 76,- Kč

! Upozornění ! Od školního roku 2016/17 se ruší platby složenkou. Možnost platby: sporožiro,bankovním převodem.

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY, RODIČE A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE:

Od 3.9.2012 jsou uvedeny v provozu nové čipy na místo magnetických karet (platí pro ZŠ Libčická),na ZŠ Logopedická a praktická jsou stále magnetické karty za 30,-Kč. Každý strávník musí mít pro výdej a objednávání obědů čip. Platba za čip je 120,- Kč. Ztrátu čipu je nutné ve vlastním zájmu ohlásit v kanceláři vedoucí školní jídelny, kde bude čip zablokován proti případnému zneužití a strávník si musí zakoupit čip nový. Při zapomenutí čipu bude strávníkovi vydána náhradní stravenka, aby si mohl odebrat oběd.

Každý strávník má automaticky přihlášen oběd č.1, v případě volby oběda č.2 nebo odhlášení na následující den učiní tak na ojednávacím boxu či internetu. Strávníci platící ze sporožirového nebo běžného účtu jsou automaticky přihlášeni již od prvního dne v měsíci. Pokud strávník chybí, je povinnost rodičů oběd odhlásit. V době nepřítomnosi (nemoci) má strávník nárok na jeden oběd do jídlonosiče pouze první den. Každý strávník má možnost volit mezi dvěma druhy jídel. Volba probíhá na objednávkovém boxu před jídelnou nebo na adrese www.strava.cz . Sporožiro nebo trvalý příkaz?

Sporožiro: Výpočet stravného v naší jídelně zohledňuje přeplatky (nedoplatky) strávníků. To znamená, pokud program vypočítá zálohu na stravném v běžném měsíci např. 594,- Kč (22 dnů x 27,- Kč) a strávník v tomto měsíci onemocní a odhlásí si stravu např. na 5 dní, v příštím měsíci se mu vypočte záloha snížená o částku za neodebranou stravu (598,- Kč - 135,- Kč). V dalším měsíci vám pak ŠJ strhne z účtu jen 459,- Kč. Pravidelné měsíční platby strhává strávníkům/zákonným zástupcům Česká spořitelna a.s. a zasílá je na sběrný účet ŠJ. Lze doporučit těm, co již mají službu zřízenou.

Trvalý příkaz:  číslo účtu 100870919/0300 , variabilní symbol bude přidělen školní jídelnou - trvá po celou dobu školní dochízku stejný . U trvalého příkazu strávník/zákonný zástupce předá bance pevnou výši částky, kterou banka každý měsíc strhává z jeho účtu ve prospěch ŠJ. Pokud strávník během měsíce onemocní, nemá to dopad na výši následné měsíční platby z jeho strany. Model uvedený u formy INKASO tu není funkční. Konto žáka se tak dostává do zbytečného přeplatku. Přeplatky se vracejí na konci školního roku.

Hotovost: Ve výjimečných případech je možné platit hotově v pokladně ŠJ, např. na začátku školního roku, nebo dodatečně, během měsíce, při neprovedení platby ze strany banky. Vážení rodiče, strávníci, zákonní zástupci, využívejte, prosím, možnosti objednávat stravu prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu.

Registrace služby:

Navštivte kancelář vedoucího stravovacího provozu, kde obdržíte Číslo zařízení (3023) k přihlášení pro objednávání stravy na internetu. Zde Vám přidělíme jedinečné přístupové jméno (uživatele) a heslo (které si můžete změnit). Na vaši e-mailovou adresu bude systém zasílat tyto zprávy: potvrzení objednávky, nedostatečná výše konta, neodebraná strava, měsíční přehled Při zřízení služby můžete určit, které z těchto zpráv si přejete zasílat.

Objednávání stravy:

  1. Od následujícího dne po registraci lze pak objednávat stravu na internetu na adrese:www.strava.cz. Zde zvolíte v sekci Strávník položku Objednávání stravy.
  2. V dalším dialogu zvolte položku Přihlášení uživatele.
  3. Dostanete se do dialogu pro přihlášení. Vyplňte a potvrďte položku Číslo zařízení, které jste obdrželi při registraci služby (viz bod 1.). Jste přihlášeni do "své" jídelny.
  4. Vyplňte a potvrďte položku Uživatel a Heslo a jste přihlášeni do systému a můžete objednávat stravu.
  5. Pro objednávání stravy potvrďte položku Objednávání stravy. Proveďte požadované změny svých přihlášek a odhlášek. Změny nezapomeňte uložit potvrzením položky Odeslat.
  6. Pro objednávání stravy je nutné, aby stav konta nebyl v mínusu (stav konta je uveden vlevo nahoře)
  7. Ze systému se odhlaste potvrzením položky Odhlášení uživatele.

Další pokyny, podrobnosti a návody naleznete nawww.strava.cz, dotazy či připomínky lze posílat na email školní jídelny:skolnijidelna@zslibcicka.cz

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00