PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD  17. 5. 2021
Ranní družina
-    není v pondělí z důvodu testování
-    úterý až pátek 6:30 – 7:30
Odpolední družina končí v 17:30 hodin.


PŘIHLÁŠKU DO  DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 neleznete ZDE


Ranní družina bude od příštího týdne ( od 19. 4. 2021) v provozu ve dnech: úterý, středa, pátek.
V pondělí a ve čtvrtek, kdy se žáci testují, ranní družina z provozních důvodů nebude.

Děkuji za pochopení.
Mgr. Š. Menclová
zástupkyně ředitelky školy


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Provoz odpolední školní družiny je do 17:00 hodin.
V týdnu od 12. 4. do 16. 4. není ranní družina.


Děkuji za pochopení
Mgr. Š. Menclová
zástupkyně ředitelky školy


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás požádat, pokud Vaše děti chodí do školní družiny, abyste si je vyzvedli v úterý 29. 9. 2020 a ve středu 30. 9. 2020 po vyučování.

Vzhledem k tomu, že některé paní vychovatelky ještě nebudou znát výsledky testu, budou z nařízení hygieny stále v karanténě. Z tohoto důvodu budou v družině suplovat paní učitelky z I. a II. stupně a děti budou spojeny do dvou až tří skupin napříč ročníky.                                   

Provoz družiny bude omezen do 17:00 hodin a děti budou muset mít roušku.

Děkuji za pochopení.

  25. 9. 2020                                                         Mgr. Šárka Menclová

                                                                             Zástupkyně ředitelky školy

 

Závazná přihláška do ŠD pro školní rok 2020/2021.

vloženo: 25.5.2020

 

Aktualita

Od 10.3.2020 až do odvolání, nebude ŠD navštěvovat solnou jeskyni. Důvodem je šíření infekčního onemocnění.
Děkuji za pochopení.

Renata Horáková
vedoucí ŠD

vloženo: 10.3.2020

__________________________________________________________________________________________________

 

Měsíční úprava za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2020/2021

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Název právnické osoby

 ÚPLATA

 za školní družinu

 

 

 ZŠ Libčická 10, Praha 8

 1500,- Kč / pololetí

 

 

Školní klub- keramika se letos neotevírá.

 

Od : 1.9.2019                                                                                                                                        Stanovuje : ředitelka školy

vloženo: 30.8.2020

 

Kontakty :

Telefon: 721518880, 601345953


Vedoucí vychovatelka: Renáta Horáková                           druzina@zslibcicka.cz 

 

Vychovatelka: Anna Pucholtová   I. oddělení                       anna.pucholtova@zslibcicka.cz

Vychovatelka : Bc.Veronika Trtková  II.oddělení                  veronika.trtkova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Renáta Horáková  III. oddělení                     renata.horakova@zslibcicka.cz          

Vychovatelka:  Hana Helebrantová  IV. oddělení                  hana.helebrantova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Radka Lakatošová  V. oddělení                    radka.lakatosova@zslibcicka.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informace o ŠD

Na naší škole je zřízeno v letošním roce  5 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu  30 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 0.- 4 tříd. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.30 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 300,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 500,-Kč do 20. 9. 2020 a 20. 2. 2021. Platby lze po dohodě provádět měsíčně.

S družinou děti odcházejí na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. 

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

 

Konzultační hodiny pro ŠD

Případné dotazy pište na: druzina@zslibcicka.cz

ved. vych. R. Horáková

 

Důležité informace o ŠD 

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD)
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem.  
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu,… pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, nebo do notýsku, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD. 721 518 880, 603345953 .

 

Informace pro platbu ŠD a kroužků ŠK

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Výše úplaty

Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši
úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2020
ŠD na částku 300.- Kč/měsíc

Splatnost úplaty
ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1500.- Kč do 30. 9. 2020 a 27. 2. 2021.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období
písemně odhlášen.

Forma úplaty :
-převodním příkazem
-platba složenkou
Číslo účtu: 100870724
Kód banky: 0300

 

PLATBY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina – 300,- Kč/ měsíčně , 1.pol. ( září – leden ) 1500,- Kč, 2.pol. (únor – červen)       1500,- Kč
Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37931

 

V Praze 1.9.2020
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka školy

 

Roční plán ŠD 2020 - 2021

Září : Vítejte ve škole

 • seznámení se školou a školní družinou
 • poznáváme nové kamarády

Říjen: Barevný podzim

 • tvoření z přírodnin
 • pouštění draků (dle počasí)
 • dýňování

Listopad: Máme rádi knížky

 • oblíbené knížky a jejich hrdinové
 • malování pohádek
 • hádání pohádkových dvojic

Prosinec: Vánoční čas

 • mikulášská besídka
 • adventní tvoření
 • povídání o vánočních zvycích, zpívaní vánočních koled

Leden: Zimní radovánky

 • stavění sněhuláků (dle počasí)
 • venkovní aktivity (dle počasí)
 • výtvarné práce se zimní tematikou

Únor: Měsíc her

 • kvízy a soutěže
 • povídání si jak správně pečovat o zvířátka v zimě
 • karneval

Březen: Vítání jara

 • pozorování změn v přírodě (rostliny, zvířata a jejich mláďata)
 • malování velikonočních vajíček

Duben: Den Země

 • Den Země (recyklace, třídění odpadů, co můžeme udělat pro planetu)
 • Čarodějnický týden

Květen: Děti a jejich bezpečnost

 • bezpečnost v dopravě (značky, bezpečnostní výbava, základní pravidla, prevence úrazů)
 • Den matek (tvoření pro maminky)

Červen: Pohybové a soutěžní hry

 • oslava dne dětí
 • pohyb na hřišti (hry v družstvech, soutěže)
 • těšíme se na prázdniny, rozloučení se školním rokem

KAŽDÉ ODDĚLENÍ PROVÁDÍ AKTIVITY SAMOSTATNĚ!!!

               

Vypracovala dne 28.8.2020  R.Horáková - ved. vychovatelka

                                                                                                      

Aktuality 

Dýňování 2019

  

Dne 23.10.2019 školní družina uspořádala Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, všichni se náramně bavili předvedli tvořivého ducha.

Vloženo: 18. 11. 2019

 

Korálkování

Kroužek paličkování byl zakončen akcí KORÁLKOVÁNÍ.

26.6.2019 

 

1.2.2019 pololetní prázdniny - školní družina není v provozu. 

vloženo: 24.1.2019                                                                                                                      

 

Magická iluze

V květnu jsme obdivovali vystoupení pro děti MAGISKÁ ILUZE.

 

Den země ve školní družině

I naše děti ze školní družiny slavily DEN ZĚMĚ.

 

Školní družina v Šestajovicích

Výlet do Šestajovic, kde jsme si mohli vyrobit svíčku se všem líbil.

 

Čarodějnice ŠD

V pátek 27.4.2018 odpoledne děti ze školní družiny plnily různé disciplíny, aby ochránily hodnou čarodějnici před zlými, které poletovaly okolo Čimic.
Počasí nám přálo, a tak jsme si společně s rodiči opekli buřty.
Na závěr nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích kostýmů. Všichni si odnesli domů malou odměnu.

 Fofografie naleznete v galerii.

 

Hračky z dob první republiky

 

Dne 11.dubna 2018 jsme navštívili výstavu hraček z doby první republiky v Grabově vile. Historické hračky se nám líbily, jen škoda že jsme si nemohli stará autíčka a panenky vyfotit. Obrázky z naší výpravy naleznete v Galerii.

vloženo: 17.4.2018

 

ŠD v knihovně

Od dubna 2018 začala jednotlivá oddělení školní družiny pravidelně navštěvovat školní knihovnu.

vloženo: 17.4.2018

 

Pletení velikonoční pomlázky

Příjemnou společnou přípravou na velikonoční svátky bylo pletení pomlázky v kulturním centru v Modřanech.
Jak se  dětem dařilo uvidíte v Galerii.

vloženo: 16.4.2018

 

Karneval

  

Karnevalové veselí v maskách proběhlo 27.2.2018 v tělocvičně naší školy. Akce se zúčastnilo 82 dětí naší školní družiny. Všechny děti byly za splnění zadaných úkolů a svou masku odměněny věcnou cenou.

vloženo: 12.3.2018

Vánoční svícen

  

 

V rámci školní družiny si naše děti mohly vyrobit vánoční svícen ze dřeva. Děti pod vedením zkušených lektorek děti vyřezávaly svícen z voňavého dřeva v naší nové školní dílně. 

Mikulášská v ŠD

Jako každý rok k nám do školní družiny zavítal MIkuláš s čertem a anděly.

   

    

Šachový turnaj

Krásného 4.místa dosáhlo naše družstvo Mladších žáků v přeboru družstev Prahy 8 v šachu. Tento přebor se hrál 1.12.2017 v sokolovně U školské zahrady v Kobylisích.

    

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI  

Jako každý rok, proběhlo i letos Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, nálada výborná a dýně byly krásně ozdobené. Nejhezčí výtvory byly oceněny dorty a ostatní účastníci dostali malou odměnu.

    

 

 

VÝSTAVA PANENEK V DUBEČSKÉM LESE

Byli jsme na velice pěkné výstavě panenek, která se líbila především holčičkám. Celý výlet si užili i kluci.

   

   

 

 

 

MINIGOLF - zpráva z akce dne 21.2.2017

V úterý 21.2.2017 jsme se s dětmi vydali na Adventure minigolf v O2 aréně. Děti přivítal sám pan majitel, vysvětlil jim pravidla hry a také chování na minigolfu. Děti rozdělil do skupinek a rozdal jim kartičky, kde si poctivě zapisovaly své výkony při hře. Poté se děti rozutíkaly po areálu a čekala na ně hodina hry. Některé děti stihly obejít všechny jamky a daly si i druhé kolečko, jiné zase uchvátila koloběžka, která sloužila jako dopravní prostředek na toaletu a projížděly se po areálu. Po náročném výkonu jsme se nasvačili a uháněli nazpět ke svým domovům. Den jsme si užili a už se těšíme na příště!

 L. Š., vychovatelka ŠD

 

Karneval ŠD

Výsledek obrázku pro karneval

V pátek 24.2.2017  od 14:00 do 15:30 hodin  pořádá školní družina KARNEVAL .

 

Kroužek keramiky 

Ukázka práce v keramické dílně.Glazování se učíme :O) .

Čerstvě vyrobená keramika .

 Naglazované výrobky.             

 Vypálené vánoční originály .

 

 

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00