SDĚLENÍ ŠD

V době ŘEDITELSKÉHO VOLNA od 25.10.-26.10.2021  bude ŠKOLNÍ DRUŽINA v provozu od 7,00 - 17,00 hodin pouze pro přihlášené žáky.

Renata Horáková
vedoucí ŠD

Vloženo: 21. 10. 2021

Družinové kroužky budou opět  probíhat od pondělí 18.10.2021.

 

KROUŽKY KERAMIKY BUDOU PROBÍHAT JIŽ OD 4.10.2021.

Pondělí - 15,45 - 16,45 hodin

Pátek    - 14,00 - 15,00 hodin

Keramika  - čtvrtek.......pro malý zájem dětí je čtvrteční kroužek keramiky zrušen.

Děkuji za pochopení.

ved.vychovatelka R.Horáková

 

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY BUDOU OTEVŘENY JIŽ OD PONDĚLÍ 20.9.2021.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 1.9.2021


Ranní družina
-    pondělí až pátek 6:30 – 7:30
Odpolední družina končí v 17:30 hodin.


ZÁVAZNOU PŘIHLÁŠKU DO  ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22 neleznete ZDE

vloženo: 24.9.2021

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

vloženo: 2.9.2021

__________________________________________________________________________________________________

 

Měsíční úprava za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech pro školní rok 2021/2022

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 Název právnické osoby

 ÚPLATA

 za školní družinu

 

 

 ZŠ Libčická 10, Praha 8

 1500,- Kč / pololetí

 

 

Školní klub- keramika se letos prozatím neotevírá.

 

Od : 1.9.2021                                                                                                                                       Stanovuje : ředitelka školy

vloženo: 24.9.2021

 

Kontakty :

Telefon: 721518880, 601345953


Vedoucí vychovatelka: Renáta Horáková                        druzina@zslibcicka.cz 

Vychovatelka: Anna Pucholtová   I. oddělení                    anna.pucholtova@zslibcicka.cz

Vychovatelka : Bc.Veronika Sklibová  II.oddělení             veronika.sklibova@zslibcicka.cz

Vychovatelka:  Renáta Horáková  III. oddělení                 renata.horakova@zslibcicka.cz          

Vychovatelka:  Hana Helebrantová  IV. oddělení              hana.helebrantova@zslibcicka.cz

                        Margarita Lepšíková                                   margarita.lepsikova@zslibcicka.cz     

Vychovatelka:  Radka Lakatošová  V. oddělení                 radka.lakatosova@zslibcicka.cz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informace o ŠD

Na naší škole je zřízeno v letošním roce  5 oddělení školní družiny. Tato oddělení se naplňují do počtu  30 dětí a přednostně v nich zařazujeme žáky 0.- 4 tříd. 

Školní družina je v provozu od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.45 do 17.30 hodin. 

Dle rozhodnutí zřizovatele platí rodiče za účast v družině školné ve výši 300,- Kč/měsíc. Splatných vždy půlročně 1 500,-Kč do 20. 9. 2021 a 20. 2. 2022. Platby lze po dohodě provádět měsíčně.

S družinou děti odcházejí na oběd. 

Školní družina se specializuje na podporu zájmů dětí, učíme je aktivně využívat volný čas. 

Oddělení ŠD jsou umístěna v 2. pavilonu. Do družiny je zvláštní vchod s video spojením do každého oddělení. Herny jsou vybaveny novým nábytkem.

 

Konzultační hodiny pro ŠD

Případné dotazy pište na: druzina@zslibcicka.cz

ved. vych. R. Horáková

 

Důležité informace o ŠD 

 1. Vyplněnou přihlášku prosím nejpozději do dvou dnů odevzdat zpět do ŠD (teprve poté je dítě přijato do ŠD)
 2. Vyzvedávání dětí – po obědě do 13.45 – zvoní na příslušné oddělení ŠD u družinových dveří – děti vycházejí hlavním vchodem.  
 3. Prosím o pořízení notýsku do ŠD. Tam Vám budou sdělovány aktuální informace o provozu,… pokud dítě bude odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku, prosím o sdělení do notýsku. V případě, že bude dítě odcházet samo, je potřeba nám toto napsat na samostatný lísteček ( datum,dítě odejde samo v … hod a podpis) – neúplné lístečky nebudou akceptovány. Dítě nepustíme na základě telefonického hovoru ani sms zprávy. Archy lístků si rodiče mohou vyzvednout u vychovatelek ŠD. 
 4. Dítě, které je řádně přihlášeno do ŠD a mimořádně půjde po vyučování – napsat tuto informaci na lísteček, nebo do notýsku, dítě ji donese vychovatelce do ŠD a pak teprve odchází. 
 5. Děti prvních tříd a přípravných tříd mají se ŠD návrat z oběda cca ve 12.45. Pokud dítě potřebujete dříve (kroužek mimo školu, návštěva lékaře apod. - doporučuji vyzvednout dítě po vyučování – dítě donese do ŠD lísteček s touto informací a pak teprve odchází.). 
 6. Děti odcházejí na oběd vždy po ukončení výuky.
 7. Pořiďte prosím dětem náhradní klíček od šatní skříňky,často jej zapomínají nebo ztrácejí. 
 8. Čip na oběd – prosím o denní kontrolu, že jej dítě má. 
 9. Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete dostavit pro dítě v hodinu jemu sdělenou, pošlete prosím sms na mobil ŠD číslo  721 518 880, 603345953 .

 

Informace pro platbu ŠD a kroužků ŠK

Základní škola, Praha 8, Libčická 10
se sídlem Libčická 10/658, Praha 8 – Čimice, IČO: 60461811
Tel.: 233551798, email: zslibcicka@zslibcicka.cz

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

Výše úplaty

Na základě zákona č.561/2004 Sb.paragraf 123 odstavec 4 stanovuje ředitel školy výši
úplaty za zájmové vzdělávání od 1. 9. 2021
ŠD na částku 300.- Kč/měsíc

Splatnost úplaty
ŠD - Úplata se provádí předem, a to půlročně 1500.- Kč do 30. 9. 2021 a 27. 2. 2022.
Za dobu nepřítomnosti žáka se úplata nevrací, pokud nebyl do konce předchozího období
písemně odhlášen.

Forma úplaty :
-převodním příkazem
-platba složenkou
Číslo účtu: 100870724
Kód banky: 0300

 

PLATBY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina – 300,- Kč/ měsíčně , 1.pol. ( září – leden ) 1500,- Kč, 2.pol. (únor – červen)       1500,- Kč
Variabilní symbol: kód žáka
Specifický symbol: 37931

 

V Praze 1.9.2021
Mgr. Štěpánka Sýkorová
ředitelka školy

 

Nabídka kroužků na školní rok 2021/2022

Kroužky probíhají v rámci školní družiny – neplatí se.

Pondělí 15:45 – 16:45 hod.

Tvořeníčko – vych. Radka Lakatošová( třída 1.A, obtýden 1.B)

Úterý 15:45 – 16:45 hod.

Míčové hry – vych. Hanka Helebrantová(třída 2.B, obtýden 2.A)

Deskové hry – vych.Renáta Horáková(2.A, obtýden 2.B)

Středa 15:45 – 16:45 hod.

Paličkování – vych. Anna Pucholtová( dle zájmu)

Hudebně-dramatický – Margarita Lepšíková(3.A + 3.B)

Čtvrtek 15:45 – 16:45 hod.

Míčové hry – vych. Anna Pucholtová(1.B, obtýden 1.A)

Deskové hry – vych. Radka Lakatošová (1.A, obtýden 1.B)

Činnost kroužků probíhá  po celý školní rok od 15:45 do 16:45 hodin. , je nutné dodržet homogenitu skupin, pokud nebude stanoveno jinak.                                                                                                                Děkujeme za pochopení. Ved. vych. R. Horáková

 

Roční plán ŠD 2021 - 2022

Září : Vítejte ve škole

 • seznámení se školou a školní družinou
 • poznáváme nové kamarády

Říjen: Barevný podzim

 • tvoření z přírodnin
 • pouštění draků (dle počasí)
 • dýňování

Listopad: Máme rádi knížky

 • oblíbené knížky a jejich hrdinové
 • malování pohádek
 • hádání pohádkových dvojic

Prosinec: Vánoční čas

 • mikulášská besídka
 • adventní tvoření
 • povídání o vánočních zvycích, zpívaní vánočních koled

Leden: Zimní radovánky

 • stavění sněhuláků (dle počasí)
 • venkovní aktivity (dle počasí)
 • výtvarné práce se zimní tematikou

Únor: Měsíc her

 • kvízy a soutěže
 • povídání si jak správně pečovat o zvířátka v zimě
 • karneval

Březen: Vítání jara

 • pozorování změn v přírodě (rostliny, zvířata a jejich mláďata)
 • malování velikonočních vajíček

Duben: Den Země

 • Den Země (recyklace, třídění odpadů, co můžeme udělat pro planetu)
 • Čarodějnický týden

Květen: Děti a jejich bezpečnost

 • bezpečnost v dopravě (značky, bezpečnostní výbava, základní pravidla, prevence úrazů)
 • Den matek (tvoření pro maminky)

Červen: Pohybové a soutěžní hry

 • oslava dne dětí
 • pohyb na hřišti (hry v družstvech, soutěže)
 • těšíme se na prázdniny, rozloučení se školním rokem

KAŽDÉ ODDĚLENÍ PROVÁDÍ AKTIVITY SAMOSTATNĚ!!!

               

Vypracovala dne 25.8.2021  R.Horáková - ved. vychovatelka

                                                                                                      

Naše akce 

Karneval

V pondělí 28.2.2022 jsme měli ve školní dužině KARNEVAL. Jaké masky si děti připravily, jak soutěžily a jak se bavily, se můžete podívat ZDE .

   

  

Soutěž o nejhezčího sněhuláka

Děti v 1.oddělení soutěžily o nejhezčího sněhuláka. Všem se moc povedli.

 

vloženo 16.2.2022

 

Dýňování 2019

  

Dne 23.10.2019 školní družina uspořádala Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, všichni se náramně bavili předvedli tvořivého ducha.

Vloženo: 18. 11. 2019

 

Korálkování

Kroužek paličkování byl zakončen akcí KORÁLKOVÁNÍ.

26.6.2019 

 

1.2.2019 pololetní prázdniny - školní družina není v provozu. 

vloženo: 24.1.2019                                                                                                                      

 

Magická iluze

V květnu jsme obdivovali vystoupení pro děti MAGISKÁ ILUZE.

 

Den země ve školní družině

I naše děti ze školní družiny slavily DEN ZĚMĚ.

 

Školní družina v Šestajovicích

Výlet do Šestajovic, kde jsme si mohli vyrobit svíčku se všem líbil.

 

Čarodějnice ŠD

V pátek 27.4.2018 odpoledne děti ze školní družiny plnily různé disciplíny, aby ochránily hodnou čarodějnici před zlými, které poletovaly okolo Čimic.
Počasí nám přálo, a tak jsme si společně s rodiči opekli buřty.
Na závěr nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích kostýmů. Všichni si odnesli domů malou odměnu.

 Fofografie naleznete v galerii.

 

Hračky z dob první republiky

 

Dne 11.dubna 2018 jsme navštívili výstavu hraček z doby první republiky v Grabově vile. Historické hračky se nám líbily, jen škoda že jsme si nemohli stará autíčka a panenky vyfotit. Obrázky z naší výpravy naleznete v Galerii.

vloženo: 17.4.2018

 

ŠD v knihovně

Od dubna 2018 začala jednotlivá oddělení školní družiny pravidelně navštěvovat školní knihovnu.

vloženo: 17.4.2018

 

Pletení velikonoční pomlázky

Příjemnou společnou přípravou na velikonoční svátky bylo pletení pomlázky v kulturním centru v Modřanech.
Jak se  dětem dařilo uvidíte v Galerii.

vloženo: 16.4.2018

 

Karneval

  

Karnevalové veselí v maskách proběhlo 27.2.2018 v tělocvičně naší školy. Akce se zúčastnilo 82 dětí naší školní družiny. Všechny děti byly za splnění zadaných úkolů a svou masku odměněny věcnou cenou.

vloženo: 12.3.2018

Vánoční svícen

  

 

V rámci školní družiny si naše děti mohly vyrobit vánoční svícen ze dřeva. Děti pod vedením zkušených lektorek děti vyřezávaly svícen z voňavého dřeva v naší nové školní dílně. 

Mikulášská v ŠD

Jako každý rok k nám do školní družiny zavítal MIkuláš s čertem a anděly.

   

    

Šachový turnaj

Krásného 4.místa dosáhlo naše družstvo Mladších žáků v přeboru družstev Prahy 8 v šachu. Tento přebor se hrál 1.12.2017 v sokolovně U školské zahrady v Kobylisích.

    

DÝŇOVÁNÍ S RODIČI  

Jako každý rok, proběhlo i letos Dýňování s rodiči. Účast byla hojná, nálada výborná a dýně byly krásně ozdobené. Nejhezčí výtvory byly oceněny dorty a ostatní účastníci dostali malou odměnu.

    

 

 

VÝSTAVA PANENEK V DUBEČSKÉM LESE

Byli jsme na velice pěkné výstavě panenek, která se líbila především holčičkám. Celý výlet si užili i kluci.

   

   

 

 

 

MINIGOLF - zpráva z akce dne 21.2.2017

V úterý 21.2.2017 jsme se s dětmi vydali na Adventure minigolf v O2 aréně. Děti přivítal sám pan majitel, vysvětlil jim pravidla hry a také chování na minigolfu. Děti rozdělil do skupinek a rozdal jim kartičky, kde si poctivě zapisovaly své výkony při hře. Poté se děti rozutíkaly po areálu a čekala na ně hodina hry. Některé děti stihly obejít všechny jamky a daly si i druhé kolečko, jiné zase uchvátila koloběžka, která sloužila jako dopravní prostředek na toaletu a projížděly se po areálu. Po náročném výkonu jsme se nasvačili a uháněli nazpět ke svým domovům. Den jsme si užili a už se těšíme na příště!

 L. Š., vychovatelka ŠD

 

Karneval ŠD

Výsledek obrázku pro karneval

V pátek 24.2.2017  od 14:00 do 15:30 hodin  pořádá školní družina KARNEVAL .

 

Kroužek keramiky 

Ukázka práce v keramické dílně.Glazování se učíme :O) .

Čerstvě vyrobená keramika .

 Naglazované výrobky.             

 Vypálené vánoční originály .

 

 

 

 

 

Kontakty

Ředitelka školy: Mgr. Štěpánka Sýkorová   reditelka@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Zástupce ředitelky: Mgr. Robert Toman   zastupce@zslibcicka.cz    tel: 233551798
Ekonomka: Ing. Petra Kopáčová   ekonomka@zslibcicka.cz    tel: 233551798

Podatelna

Po – Pá   8:00 – 16:00